GDPR

 

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ DAT A OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Rozsah platnosti

Toto prohlášení o ochraně dat poučuje uživatele webových stránek o způsobu, rozsahu a účelu zjišťování a používání dat a osobních údajů odpovědným poskytovatelem, kterým je společnost

SERVISSTAV oprava strojů s.r.o.

Spisová zn.: C vložka 79139 vedená u Krajského soudu v v Ostravě

Františka Lýska 1599/6, 700 30 Ostrava – Bělský les
IČO: 08320837
DIČ: CZ08320837

tel.: +420 602 750 599
e-mail: servisstav1@seznam.cz

Poskytovatel (popřípadě jeho webový provider) zjišťuje data získaná přístupem k nabídce (tzv. serverlogfiles). K přístupovým údajům patří: Název zobrazené stránky, soubor, datum a čas zobrazení, přenesené množství dat, hlášení o úspěšném vyhledání, typ prohlížeče, včetně verze, operační systém uživatele, referenční URL (předchozí navštívená stránka), IP adresa a požadovaný provider. Poskytovatel používá data protokolu pouze ke statistickému vyhodnocování za účelem provozu, bezpečnosti a optimalizace nabídky. Poskytovatel si však vyhrazuje právo si data protokolu ověřovat, pokud na základě konkrétních indicií existuje podezření na protiprávní zneužití.

Zacházení s osobními údaji

Osobní údaje jsou dle zákona č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen jako GDPR), definovány jako informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. Jedná se tak o informace, pomocí kterých lze určit osobu, tedy údaje, kterými lze osobu zpětně dohledat. K nim patří jméno, e-mailová adresa, telefonní číslo, IP adresa. Také údaje o zálibách, koníčcích, členství nebo prohlížení stránek mohou naplnit definici osobního údaje. Osobní údaje jsou poskytovatelem zjišťovány a poskytovány dále jen tehdy, pokud to GDPR povoluje, zejména pokud k tomu dal uživatel souhlas. Osobní údaje jsou zabezpečeny proti zneužití. Subjekt údajů má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu, jakož i další práva specifikovaná v GDPR.

Kontaktování

Při kontaktování poskytovatele (např. prostřednictvím kontaktního formuláře nebo e-mailem) jsou ukládány údaje o uživateli pro účely zpracování poptávky a pro případ dalších dotazů. Všechny osobní údaje, které SERVISSTAV oprava strojů s.r.o. zpracovává, jsou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k naplnění stanového účelu. SERVISSTAV oprava strojů s.r.o. bez souhlasu klientů nezpracovává jejich osobní údaje za účelem jejich profilování.

Cookies

Pokud uživatel zobrazí nabídku, uloží se na jeho počítači několik nebo jeden cookie. Jedná se o malé soubory obsahující určitý sled znaků identifikující jednoznačně jeho prohlížeč. Pomocí cookies zlepšuje poskytovatel komfort a kvalitu svých služeb, tím že například ukládá uživatelská nastavení. Cookies nezpůsobí na počítači uživatele žádné škody a neobsahují viry. Využívání nabídky je možné i bez cookies. Uživatel může ve svém prohlížeči deaktivovat ukládání cookies, omezit je na určité stránky nebo nastavit prohlížeč tak, aby byl informován, než budou cookies uloženy. Cookies může uživatel kdykoli smazat z pevného disku počítače přes funkce ochrany dat svého prohlížeče. V tomto případě mohou být funkce a uživatelský komfort při prohlížení nabídky poskytovatele omezen.

Zrušení, změny, oprávnění a aktualizace

Uživatel má právo na základě žádosti obdržet bezplatně informaci o osobních datech, která o něm byla provozovatelem uložena. Dále má uživatel právo na opravu chybných dat, blokování a smazání osobních dat, pokud nepodléhají zákonné povinnosti jejich uchovávání.